Käidukorraldus

Elektrisüsteemid vajavad riketeta toimimiseks süsteemset hooldamist. Käidukorraldus, mille üks osa on elektrisüsteemi hooldus, on elektriohutusseadusest tulenev kohustus kõigile elektrisüsteemide pidajatele. Suurema kui 100 A peakaitsme puhul nõutakse elektripaigaldise omanikult kirjalikku käidulepingut. Meie pakume hoonetele terviklikku elektrilahendust ja võtame kogu asjaajamise enda kanda.