Välistööd

Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine

Ajutised liitumised

Tänavavalgustite ehitus ja paigaldus