Kontrollmõõdistus ja dokumentatsioon

Elektrisüsteemi tehnilised parameetrid muutuvad ajas. Muutub juhtmete isolatsioon ja elektrisüsteemile avaldavad mõju ka keskkonnatingimused. Et vältida võimalikke riske, nagu lühised, ülekuumenemised ja ootamatud elektrilöögid, on otstarbekas elektrisüsteem aeg-ajalt põhjalikumalt üle vaadata. Kindlaim moodus selleks on elektrisüsteem üle mõõdistada ja auditeerida. Nii saab kinnitada elektrisüsteemi ohutust või välja selgitada puudused. Elektrisüsteemi auditit nõuab seadus.